Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.komentaras.lt

UAB "GORUVA", įm.k. 300135410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Pozicija P3 2013-11-11 Kita 8.47 12.1 Nuo savaitės
2 Pozicija P2 2013-11-11 cm2 8.47 12.71 Savaitė
3 Video TV reklama 2013-11-11 sek 1.45 1.75 *savaitė Kaina priklauso nuo užsakyto laiko ir trukmės, be klipo gamybos
4 Foto reportažo talpinimas 2013-11-11 Kita 205.7 308.55 Už mėnesinį talpinimą
5 Pozicija P9, P10 2013-11-11 Kita 8.47 10.89 Pozicija P9, P10(P9)-7 Lt (P10) - 9 Lt Kaina be PVM
6 Video reportažas Pozicija P14 2013-11-11 Kita 1210 1815 Užsakius savaitei tik tada galioja kitos kainų salygos ir po pozicijoms P15,P16 video reportažams
7 Pozicija P1 2013-11-11 Kita 7.26 10.89 Nuo savaitės
8 Reklaminis Straipnis 2013-11-11 Kita 605 605 Kaina už 1 vnt.
9 Pozicija P4 2013-11-11 Kita 7.26 9.68 -
10 Reklaminio straipsnio paruošimas 2013-11-11 cm2 1815 1815 Kaina už 1 vnt.
11 Reklaminis Interviu 2013-11-11 cm2 2057 2057 Kaina už 1 vnt.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.