Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Karštas komentaras"

UAB "GORUVA", įm.k. 300135410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio laikraščio platinimas 2013-11-11 Kita 0.24 0.36 *viename pasirinktame mieste **keliuose skirtinguose miestuose ar rajonuose
2 Specialus papildomas leidinys 2013-11-11 Kita 0.73 1.09 * tiražas 10 000 egz. - 2 sp.lankai; ** tiražas 10 000 egz. - 4 spaudos lankai
3 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 2.42 3.03 Mažiausiai užsakomas plotas - 100 cm2. Užsisakius 1800 cm2 - 10 proc. nuolaida.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.