Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.panskliautas.lt

UAB "PANEVĖŽIO RYTAS", įm.k. 302253998
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Užsakomasis straipsnis 2013-11-11 Kita 242 242 Užsakomasis straipsnis talpinamas portale ir parą laiko publikuojamas vienoje iš keturių pozicijų. Užsakomasis straipsnis turi savo žymėjimą
2 Reklaminiai skydeliai 2013-11-11 Kita 36.3 36.3 Įkainiai nurodyti vienos paros publikavimui

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.