Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis "Spindulys"

Uždaroji akcinė bendrovė "PLUNSTA", įm.k. 170037166
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Agitacinė diskusijų laida 60 min 2013-11-11 min 484 484 Pokalbio trukmė -4 kartai po 10 min.
2 Rinkiminės reklamos transliacija 2013-11-11 sek 1.21 1.21 Audioklipo transliacija
3 Rinkiminė Agitacija 2013-11-11 sek 0.73 0.73 Agitacija tiesioginiame eteryje
4 Reklamos sukūrimas 2013-11-11 Kita 84.7 84.7 Audioklipo gamyba

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.