Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Verslas ir politika"

VšĮ Valstybės iniciatyvos, įm.k. 302299814
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Ketvirtas viršelis 2013-11-11 Kita 8470 8470 -
2 Trečias viršelis 2013-11-11 Kita 5566 5566 -
3 Antras viršelis 2013-11-11 Kita 6413 6413 -
4 1/3 puslapio 2013-11-11 Kita 1633.5 1633.5 -
5 1/2 puslapio 2013-11-11 Kita 2420 2420 -
6 1/1 puslapio 2013-11-11 Kita 4235 4235 -
7 Vienas atvartas 2013-11-11 Kita 726 726 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.