Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Clear Channel Lietuva"

UAB "Clear Channel Lietuva", įm.k. 111789288
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Plakatas 2013-11-11 Kita 30.49 45.74 Vieno plakato spaudos kaina.
2 Tripusis stendas Šiauliuose,Panevėžyje 2013-11-11 Kita 453.75 680.63 Tripusio stendo savaitės nuoma Šiauliuose ir Panevėžyje
3 Tripusis stendas Kaune,Klaipėdoje 2013-11-11 Kita 544.5 816.75 Tripusio stendo savaitės nuoma Kaune ir Klaipėdoje
4 tripusis stendas Vilniuje 2013-11-11 Kita 580.8 871.2 Tripusio stendo savaitės nuoma Vilniuje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.