Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.kmintys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškėnų mintys", įm.k. 164724750
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 363 363 (savaitei, visa viršaus aplinka, 990x100/200 px)
2 Reklaminis skydelis dešiniame šone 2013-11-11 Kita 175.45 175.45 (savaitei, 210x210 px)
3 Reklaminis skydelis dešiniame šone 2013-11-11 Kita 90.75 90.75 (savaitei, 135x135 px)
4 Reklaminis skydelis kairiame šone 2013-11-11 Kita 90.75 90.75 (savaitei, 120x120 px)
5 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 108.9 108.9 (savaitei)
6 Straipsnis 2013-11-11 Kita 326.7 326.7 (savaitei)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.