Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "SRS DIZAINAS"

UAB "SRS DIZAINAS", įm.k. 242113750
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių plakatų gamyba. PVC tentas, lipdukas. 2013-11-11 Kita 30.25 30.25 -
2 Reklaminių plotų iškabinimo kainos kiti formatai 2013-11-11 Kita 17.42 17.42 -
3 Reklaminių plotų iškabinimo kainos 31x4,8 2013-11-11 Kita 2299 2299 -
4 Reklaminių plotų iškabinimo kainos 3,95x6,75 2013-11-11 Kita 459.8 459.8 -
5 Reklaminių plotų iškabinimo kainos 8x4 (ZIP) 2013-11-11 Kita 1246.3 1246.3 -
6 Reklaminių plotų iškabinimo kainos 4x6 (ZIP) 2013-11-11 Kita 931.7 931.7 -
7 Reklaminių plotų iškabinimo kainos 6x3 m (ZIP) 2013-11-11 Kita 701.8 701.8 -
8 Reklaminių plotų iškabinimo kainos 6x3 m (ST, TR) 2013-11-11 Kita 314.6 314.6 -
9 Kiti formatai 2013-11-11 Kita 5.08 5.08 -
10 Reklaminio ploto nuoma 31x4,8 2013-11-11 Kita 2420 2420 -
11 Reklaminio ploto nuoma 3,95x6,75 2013-11-11 Kita 955.9 955.9 -
12 Reklaminio ploto nuoma 8x4 2013-11-11 Kita 1149.5 1149.5 -
13 Reklaminio ploto nuoma 4x6 2013-11-11 Kita 871.2 871.2 -
14 Reklaminio ploto nuoma 6x3 2013-11-11 Kita 641.3 641.3 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.