Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

UAB "GERADARIAI"

UAB "GERADARIAI", įm.k. 302537952
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Maketavimo, reklamos parengimo spaudai darbai 2013-11-11 Kita 159.59 159.59 -
2 Reklaminių preimonių sukūrimas ir gamyba 2013-11-11 cm2 0.08 0.08 Priklauso nuo užsakomos priemonės kiekio ir kokybės.
3 Reklaminės kampanijos planavimas, sukūrimas 2013-11-11 Kita 262.07 262.07 -
4 Dizainerio paslaugos 2013-11-11 Kita 232.79 232.79 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.