Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "BALTIJOS VAIZDINĖ REKLAMA"

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS VAIZDINĖ REKLAMA", įm.k. 177300189
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio plakato spaudos kaina už 1 kv.m 2013-11-11 m2 33.88 33.88 Kaina, nurodyta už vieną(1), reklaminio plakato kvadratinio metro spaudą, spausdinant 24,32,40 ir 64 kv.m dydžio plakatus, skirtus naudoti ant atitinkamo dydžio reklaminių stendų. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje - BVA įkainiai.
2 24 ir 32 kv. m dydžio plakato pakabinimo kaina 2013-11-11 Kita 544.5 544.5 Kaina nurodyta už 24 ir 32 kv.m dydžio plakato pakabinimą/nukabinimą, ant atitinkamo dydžio reklaminio stendo. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje - BVA įkainiai.
3 24 kv. m dydžio plokštumos nuomos kaina 2013-11-11 m2 3049.2 4356 Kaina nurodyta už 24 kv.m reklaminės plokštumos nuomą 1 mėnesiui. Kainos dydis nuo, iki, priklauso nuo nuolaidos dydžio. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje BVA įkainiai.
4 64 kv. m dydžio plokštumos nuomos kaina 2013-11-11 m2 7114.8 10164 Kaina nurodyta už 64 kv.m reklaminės plokštumos nuomą 1 mėnesiui. Kainos dydis nuo, iki, priklauso nuo nuolaidos dydžio. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje BVA įkainiai.
5 32 kv. m dydžio reklaminės plokštumos nuomos kaina 2013-11-11 m2 4065.6 5808 Kaina nurodyta už 32 kv.m reklaminės plokštumos nuomą 1 mėnesiui. Kainos dydis nuo, iki, priklauso nuo nuolaidos dydžio. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje BVA įkainiai.
6 40 kv. m dydžio plokštumos nuomos kaina 2013-11-11 m2 4743.2 6776 Kaina nurodyta už 40 kv.m reklaminės plokštumos nuomą 1 mėnesiui. Kainos dydis nuo, iki, priklauso nuo nuolaidos dydžio. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje BVA įkainiai.
7 64 ir 40 kv. m dydžio plakato pakabinimo kaina 2013-11-11 Kita 847 847 Kaina nurodyta už 64 ir 40 kv.m dydžio plakato pakabinimą/nukabinimą, ant atitinkamo dydžio reklaminio stendo. Visos sąlygos prisegtoje rinkmenoje - BVA įkainiai.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.