Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis EXTRA FM

Uždaroji akcinė bendrovė "Interbanga", įm.k. 135912920
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reportažo teksto rengimas ir įrašymas 2013-11-11 Kita 363 363 -
2 Audio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 242 242 -
3 60 min. pokalbių laida 10.00-18.00 val. 2013-11-11 min 1210 1210 -
4 30 min. pokalbių laida 10.00-18.00 val. 2013-11-11 min 605 605 -
5 10.00-15.00 ir 19.00-23.00 val. 30 sek. 2013-11-11 sek 145.2 145.2 -
6 06.00-10.00 ir 15.00-19.00 val. 60 sek. 2013-11-11 sek 193.6 193.6 -
7 10.00-15.00 ir 19.00-23.00 val. 30 sek. 2013-11-11 sek 72.6 72.6 -
8 06.00-10.00 ir 15.00-19.00 val. 30 sek. 2013-11-11 sek 96.8 96.8 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo suma nuo 5000,00 Lt 10 2013-11-11
2 Užsakymo suma nuo 10000,00 Lt 15 2013-11-11
3 Užsakymo suma nuo 15000,00 Lt 25 2013-11-11
4 Užsakymo suma nuo 20000,00 Lt 30 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.