Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.snaujienos.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių naujienos", įm.k. 144342654
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skydelis 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 245x250, tarp rubrikų
2 Skydelis 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 235x100, svetainės viršuje
3 Skydelis 2013-11-11 Kita 363 363 776x100, svetainės viršuje
4 Skydelis 2013-11-11 Kita 242 242 245x250 dešinysis svetainės šonas
5 Straipsnio talpinimas 2013-11-11 Kita 363 363 Iki 2500 simbolių+1 foto

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.