Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB Antroji reklamos atelje

UAB Antroji reklamos atelje, įm.k. 145848811
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Lauko reklamos ploto nuoma 2013-11-11 m2 1573 2359.5 Lauko reklamos kainos pateiktos vieno mėnesio laikotarpiui. Į nuomos kainą įtrauktos visos išlaidos: spauda, nuoma, pakabinimas-nukabinimas. Kaina priklauso nuo stendo dydžio ir apšvietimo poreikio. Tentų maketai į kainą neįtraukiami.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.