Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Šiaulių reklama"

UAB "Šiaulių reklama", įm.k. 300012201
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Lauko reklamos ploto nuoma 2013-11-11 m2 1573 2359.5 Lauko reklamos kainos pateiktos vieno mėnesio laikotarpiui. Įnuomos kainą įtrauktos visos išlaidos: spauda, nuoma, pakabinimas -nukabinimas. Kaina priklauso nuo stendo dydžio ir apšvietimo poreikio. Tentų maketai į kainą neįtraukti.
2 Lauko reklamos ploto nuoma 2013-11-11 cm2 1573 2359.5 Lauko reklamos kainos pateiktos vieno m4nesio laikotarpiui, Į nuomos kainą įtrauktos visos išlaidos: spauda, nuoma, pakabinimas - nukabinimas, Kaina priklauso nuo stendo dydžio ir apšvietimo poreikio, Tentų maketai į kainą neįtraukti,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.