Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "MAKROMEDIA" (lauko reklama)

UAB "MAKROMEDIA", įm.k. 300557290
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Spaudos darbai 2013-11-11 m2 24.2 24.2 Nuolaidos netaikomos
2 Lauko reklamos stendų nuoma 2013-11-11 m2 3.03 3.03 Galima stendų nuoma savaitei
3 Tento kabinimo/nukabinimo darbai 500 kv.m 2013-11-11 m2 12.1 12.1 Tento kabinimo/nukabinimo darbu kaina taikoma visuose Lietuvos miestuose,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.