Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Vakarinė Palanga"

Leidybinė-informacinė uždaroji akcinė bendrovė "Vakarinė Palanga", įm.k. 152496926
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 4.23 4.23 Įkainis taikomas politinei reklamai laikraščio 3 psl.
2 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.03 3.03 Įkainis taikomas laikraščio 4 puslapiui
3 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 2.42 3.03 Įkainiai taikomi politinei reklamai nuo 5 puslapio
4 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 4.84 4.84 Įkainiai taikomi politinei reklamai 2,3 laikraščio puslapiuose

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.