Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

www.aina.lt

AINA Media MB, įm.k. 302868977
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos pozicija 7 200x200 2013-11-11 cm2 60.5 60.5 REKLAMOS KAINA 1 DIENAI
2 REKLAMOS POZICIJA 5 2013-11-11 Kita 42.35 42.35 reklama 1 dienai
3 REKLMAOS POZICIJA 6 2013-11-11 cm2 24.2 24.2 Reklama 1 dienai
4 Užsakomasis straipsnis* 2013-11-11 Kita 302.5 302.5 -
5 REKLAMINE POZICIJA 1-4 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 REKLAMOS KAINA 1 DIENAI

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.