Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai"

UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai", įm.k. 300613091
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinės reklamos kampanija 2013-11-11 Kita 8.47 12.1 7 proc. įkainis taikomas , kai mėnesio kampanijos biudžetas yra daugiau nei 50 000 Lt; 10 proc. įkainis taikomas, kai kai mėnesio kampanijos biudžetas yra iki 50 000 Lt
2 Viešinimo ir viešųjų ryšių paslaugos 2013-11-11 Kita 363 544.5 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.