Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

PTV televizija

V. Krušnos individuali įmonė, įm.k. 153725356
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio klipo transliacija 2013-11-11 sek 0.25 0.25 -
2 Reklaminio klipo transliacija 2013-11-11 min 15 15 -
3 Vieno asmens pasisakymas iš studijos 2013-11-11 sek 0.85 0.85 Laidos trukmė ne mažiau 5 min.
4 Vieno asmens pasisakymas iš studijos 2013-11-11 min 51 51 Laidos trukmė ne mažiau 5 min.
5 Agitacinio siužeto filmavimas ir transliacija 2013-11-11 sek 0.35 0.35 -
6 Agitacinio siužeto filmavimas ir transliacija 2013-11-11 min 21 21 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.