Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.manorajonas.lt

Viešoji įstaiga "Mano rajonas", įm.k. 302333914
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminė publikacija 2013-11-11 Kita 200 200 Politinės reklamos straipsnis (publikacija) talpinamas pozicijoje B. Tituliniame www.manorajonas.lt puslapyje bus matomas užsakovo pateiktas publikacijos maketas (nuotrauka, publikacijos pavadinimas, kiti užsakovo sumaketuoti dalykai). Aktyvavus titulinio puslapio publikacijos maketą, atsivertų pateikta publikacija (iki 8 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus tarp raidžių; max 5 (penkios) papildomos nuotraukos (max 530x530 px dydžio) tekste). Publikacija talpinama 1 (vieną) savaitę. Publikaciją talpinant daugiau nei septynioms (daugiau nei 14, 21 dienai), bus skaičiuojamas dar vienos, papildomos, savaitės mokestis. Publikacijos pozicija slenkančioje pozicijos B retrospektyvoje priklauso nuo pateikimo laiko – vėliausiai pateikta publikacija, atvertus www.manorajonas.lt puslapį, matysis pirmiausiai. Politinės reklamos publikacijos talpinimo 1 (vienai) savaitei kaina – 200 litų. Nuolaida netaikoma. Politinės reklamos įkainis įregistruotas Vyriausios rinkimų komisijos elektroninėje sistemoje LitVote.
2 reklaminis baneris 2013-11-11 Kita 50 50 Politinės reklamos baneris (statiškas, neanimuotas ir neaktyvus) talpinamas A pozicijoje 1 (vienos) savaitės laikotarpiui. Reklaminio banerio dydis 559x200 px. Parengtą maketą pateikia užsakovas. Jei užsakovas maketo neturi, jį parengia VšĮ „Mano rajonas“. Vieno maketo parengimo kaina – 30 Lt. Visų rinkimų dalyvių politinės reklamos baneriai demonstruojami slenkančiu principu, pirmumo pozicijai taikant vėliausiai pateikto banerio principą. Įkainis skaičiuojamas banerio talpinimui maksimaliai iki vienos savaitės. Baneri talpinant daugiau nei septynioms (daugiau nei 14, 21 dienai), bus skaičiuojamas dar vienos, papildomos, savaitės mokestis. Banerio talpinimo 1 (vienos) savaitės laikotarpiui kaina – 50 litų. Nuolaida netaikoma. Politinės reklamos įkainis įregistruotas Vyriausios rinkimų komisijos elektroninėje sistemoje LitVote.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.