Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Jonavos kabelinė TV

Uždaroji akcinė bendrovė "AVVA", įm.k. 156582034
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 politinės reklamos transliacija ne UAB AVVA gamybo 2013-11-11 min 450 450 -
2 politinės reklamos montažas iki 3 min. 2013-11-11 Kita 300 300 filmavimas ir montavimas UAB AVVA
3 tekstinė reklama 2013-11-11 Kita 150 150 su politinės partijos logotipu iki 2 sav.
4 Transliacija UAB AVVA gamybos 2013-11-11 min 150 150 -
5 Laida UAB AVVA gamybos 2013-11-11 min 30 30 Netrumpasnė 10 min. Kartojimas 50 proc.nuolaida.
6 Transliacija ne UAB AVVA gamybos 2013-11-11 sek 7.5 7.5 -
7 Transliacija UAB AVVA gamybos 2013-11-11 sek 2.5 2.5 -
8 Laida UAB AVVA gamybos 2013-11-11 sek 0.5 0.5 Netrumpesnė 10 min.Kartojimas su 50 proc.nuolaida

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.