Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas “Rasos”

Uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininko patarėjas", įm.k. 133122411
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Ketvirtas viršelis 2013-11-11 Kita 2420 2420
2 Vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 1210 1210
3 Mažiau nei puslapis 2013-11-11 cm2 2.42 2.42
4 Trečias viršelis 2013-11-11 Kita 1452 1452
5 Antras viršelis 2013-11-11 Kita 1815 1815

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.