Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis “Ūkininko patarėjas”

Uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininko patarėjas", įm.k. 133122411
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skrajučių platinimas 2013-11-11 Kita 0.18 0.27 0, 18 Lt kaina taikoma kai skrajutė ne didesnė nei 1 A4 formato lapas, toliau kaina kinta priklausomai nuo skrajučių dydžio, svorio ir pan. kiekvieną kartą skaičiuojama individualiai derinant kainą su "Lietuvos pašto" platinimo įkainiais.
2 Nereklaminis psl. 2013-11-11 cm2 6.65 6.65
3 Reklaminiai psl. 2013-11-11 cm2 5.57 5.57
4 2, 3, 5 psl. 2013-11-11 cm2 9.68 9.68

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.