Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.lietuvosvalstybe.com

Viešoji įstaiga "INTOS ŽINIOS", įm.k. 122299442
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 955.9 955.9 Videoreklama pagrindiniame puslapyje iki 120 sekundžių), Kaina 1 sav,
2 Audioreklama 2013-11-11 sek 764.72 764.72 Kaina 240 sek,/1 mėn,
3 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 1911.8 1911.8 Kaina 1 mėn,
4 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 764.72 764.72 Kaina 1 sav,
5 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 7647.2 7647.2 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
6 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 2867.7 2867.7 Videoreklama pagrindiniame puslapyje iki 120 sekundžių), Kaina 1 mėn,
7 Straipsnis 2013-11-11 Kita 535.3 535.3 Straipsnis iki 3000 ženklų + nuotrauka, Kaina 1 sav,
8 Straipsnis 2013-11-11 Kita 286.77 286.77 Straipsnis iki 3000 ženklų + nuotrauka, Kaina 24 val,
9 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 238.98 238.98 Videoreklama pagrindiniame puslapyje iki 120 sekundžių), Kaina 24 val,
10 Audioreklama rubrikoje 2013-11-11 sek 238.98 238.98 Kaina iki 240 sek,/1 sav,
11 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 382.36 382.36 Kaina 1 sav,
12 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 955.9 955.9 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
13 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 47.8 47.8 1000 parodymų kaina
14 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 95.59 95.59 1000 parodymų kaina
15 Audioreklama rubrikoje 2013-11-11 sek 47.8 47.8 Kaina 240 sek,/24 val,
16 Pozicija 6 (skydelis nuo 145 iki 750x145 pxl) 2013-11-11 Kita 1433.85 1433.85 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
17 Pozicija 5 (skydelis 468x iki 100 pxl) 2013-11-11 Kita 191.18 191.18 Kaina 24 val,
18 Pozicija 5 (skydelis 468x iki 100 pxl) 2013-11-11 Kita 3345.65 3345.65 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
19 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 1433.85 1433.85 Kaina 1 mėn,
20 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 47.8 47.8 1000 parodymų kaina
21 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 955.9 955.9 Kaina 1 mėn,
22 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 95.59 95.59 Kaina 24 val,
23 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 143.39 143.39 10 000 parodymų kaina
24 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 812.52 812.52 Kaina 1 mėn
25 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 334.57 334.57 Kaina 1 sav,
26 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 24 val,
27 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 191.18 191.18 10 000 parodymų kaina
28 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 450 450 Kaina 1 sav,
29 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 120 120 Kaina 24 val,
30 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 500 500 10 000 parodymų kaina
31 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 2500 2500 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
32 Straipsnis 2013-11-11 Kita 1051.49 1051.49 Straipsnis iki 3000 ženklų + nuotrauka, Kaina 1 mėn,
33 Audioreklama 2013-11-11 sek 3345.65 3345.65 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui(iki 240 sek,)
34 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 4779.5 4779.5 Videoreklama pagrindiniame puslapyje iki 120 sekundžių, Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.