Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Pramuštgalvis"

UAB "Pramuštgalvis", įm.k. 144950795
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Lauko reklamos plotų nuoma 2013-11-11 Kita 2265.12 3397.68 Lauko reklamos stendų kainos nurodytos mėnesio laikotarpiui, Į mėnesio kainą įtrauktos visos išlaidos: nuoma, spauda, kabinimas, nukabinimas, Maketo pagaminimo išlaidos neįskaičiuotos, Kaina priklauso nuo stendo dydžio ir apšvietimo poreikio, Detalesnė informacija prisegtame priede,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.