Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

"Stilsas NT" ACM lauko ekranai

UAB "Stilsas NT", įm.k. 303200233
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Klipo gamyba 2013-11-11 Kita 605 605
2 Vieno parodymo kaina 2013-11-11 Kita 0.61 0.91 Kaina didėja proporcingai ilgėjant klipo trumei, Klipo gamybos kaina: 500 lt + PVM

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.