Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

UAB "ŽEMAITIJOS SPAUDA"

UAB "ŽEMAITIJOS SPAUDA", įm.k. 142108236
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skrajutė 2013-11-11 cm2 0.73 1.09 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
2 Skrajutė 2013-11-11 cm2 0.27 0.41 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
3 Skrajutė 2013-11-11 cm2 0.18 0.27 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
4 Skrajutė 2013-11-11 cm2 0.12 0.18 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
5 Reklaminės spaudos dizaino darbai 2013-11-11 cm2 217.8 326.7 Priklauso nuo gaminio formato ir sudėtingumo
6 Kortelė 2013-11-11 Kita 0.11 0.16
7 Reklaminės spaudos dizaino darbai 2013-11-11 cm2 54.45 81.68 Priklauso nuo gaminio formato ir sudėtingumo
8 Reklaminės spaudos dizaino darbai 2013-11-11 Kita 326.7 490.05 kaina priklauso nuo gaminio formato ir sudėtingumo
9 Reklamines spaudos dizaino darbai 2013-11-11 Kita 96.8 145.2 Priklauso nuo sudėtingumo,
10 Skrajutės 2013-11-11 Kita 0.04 0.06
11 Reklaminės spaudos dizaino darbai 2013-11-11 cm2 145.2 217.8 Priklauso nuo gaminio formato ir sudėtingumo
12 Reklaminės spaudos dizaino darbai 2013-11-11 cm2 36.3 54.45 Priklauso nuo gaminio formato ir sudėtingumo
13 Kortelės 2013-11-11 Kita 0.24 0.36 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
14 Plakatai 2013-11-11 Kita 6.05 9.01 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
15 Skerajutės 2013-11-11 Kita 0.48 0.72 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
16 Kortelės 2013-11-11 cm2 0.81 1.21 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
17 Kortelės 2013-11-11 cm2 0.54 0.81 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
18 Kortelės 2013-11-11 cm2 0.36 0.54 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
19 Kortelės 2013-11-11 cm2 0.16 0.24 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
20 Plakatai 2013-11-11 cm2 45.63 68.44 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
21 Plakatai 2013-11-11 cm2 30.42 45.63 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
22 Plakatai 2013-11-11 cm2 20.28 30.42 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
23 Plakatai 2013-11-11 cm2 13.52 20.28 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
24 Plakatai 2013-11-11 cm2 9.01 13.52 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
25 Plakatai 2013-11-11 cm2 1.79 2.69 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
26 Plakatai 2013-11-11 cm2 2.69 4.03 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
27 Plakatai 2013-11-11 cm2 4.03 6.05 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
28 Skrajutė 2013-11-11 cm2 0.05 0.08 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
29 Skrajutė 2013-11-11 cm2 0.08 0.12 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
30 Skrajutė 2013-11-11 cm2 1.63 2.45 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,
31 Skrajutė 2013-11-11 cm2 1.09 1.63 Priklauso nuo užsakomo tiražo, formato, popieriaus, spalvingumo ir kitų detalių,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.