Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis „ZIP FM“

Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA", įm.k. 124667697
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 2.7 4.04
2 Pokalbis-interviu, prisistatymas iki 5 min. 2013-11-11 Kita 1815 1815
3 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 665.5 665.5
4 Radijo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 1028.5 1028.5
5 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 4.04 5.48
6 Pokalbis-interviu, prisistatymas iki 3 min. 2013-11-11 Kita 1089 1089
7 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 1.8 2.7
8 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 1.21 1.8
9 Radijo reportažo transliavimas 2013-11-11 min 338.8 338.8
10 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 0.97 1.21
11 Radijo reportažo transliavimas 2013-11-11 min 175.45 175.45

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.