Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis „Russkoje Radio Baltija“

Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA", įm.k. 124667697
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 2.32 2.9
2 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 665.5 665.5
3 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 6.51 8.71
4 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 4.34 6.51
5 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 2.9 4.34
6 Pokalbis-interviu, prisistatymas iki 3 min. 2013-11-11 Kita 1361.25 1361.25
7 Radijo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 1028.5 1028.5
8 Radijo reportažo transliavimas 2013-11-11 min 786.5 786.5
9 Radijo reportažo transliavimas 2013-11-11 min 399.3 399.3
10 Pokalbis-interviu, prisistatymas iki 5 min. 2013-11-11 Kita 2268.75 2268.75

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.