Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis "Radiocentras"

Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA", įm.k. 124667697
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 5.4 8.08
2 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 1.29 1.61
3 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 2.41 3.61
4 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 1.61 2.41
5 Radijo reportažų transliavimas 2013-11-11 min 968 968
6 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 12.11 12.91
7 Radijo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 1028.5 1028.5
8 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 665.5 665.5
9 Pokalbis-interviu, prisistatymas iki 5 min. 2013-11-11 Kita 3176.25 3176.25
10 Pokalbis-interviu, prisistatymas iki 3 min. 2013-11-11 Kita 1905.75 1905.75
11 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 8.08 12.11
12 Radijo reportažų transliavimas 2013-11-11 min 490.05 490.05
13 Reklaminių klipų transliavimas 2013-11-11 sek 3.61 5.4

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.