Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

TV7

UAB "TV7", įm.k. 156912998
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Laidos gamyba ir transliavimas 2013-11-11 min 100 100 2 transliacijos
2 Pasisakymas studijoje 2013-11-11 min 100 100 -
3 Reportažo transliacija 2013-11-11 min 100 100 +2 kartojimai
4 Reportažo parengimas 2013-11-11 min 75 75 -
5 Informacinio pranešimo transliacija 2013-11-11 min 70 70 -
6 Vaizdo klipo transliacija 2013-11-11 sek 2 2 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.