Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB „BALTIC TRADING COMPANY"

UAB "BALTIC TRADING COMPANY", įm.k. 302299668
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Išorės reklama ant viešojo transporto 2013-11-11 m2 84.7 84.7 Pateiktas 1 kvadratinio metro įkainis už 1 mėnesį.
2 Tentai virš gatvių 2013-11-11 m2 76.23 84.7 Minimali trukmė 1 savaitė. Didesnis įkainis pateiktas už 1vnt. savaitę 1 kvadratiniam metrui. Mažesnis įkainis pateiktas jei reklama publikuojama ilgiau nei 11 dienų už 1 kvadratinį metrą.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.