Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.zarasai.info

Viešoji įstaiga Visuomenės iniciatyvų centras, įm.k. 300548067
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tekstinė reklama 2013-11-11 Kita 20 20 Vieta tekstinei reklamai pagrindiniame puslapyje iki 10 žodžių savaitei, gali būti įterpta nuoroda.
2 Paketas 2013-11-11 Kita 1000 1000 Vieta neribotam skaičiui straipsnių pagrindiniame svetainės puslapyje, 5 specialiesiems puslapiams, 3 skaidruolės atvaizdams, 5 reklamoms, kuriose galima talpinti straipsnius, grafinę, foto, audio ir video medžiagą mėnesiui.
3 Specialus puslapis 2013-11-11 Kita 300 300 Specialus svetainės puslapis - vieta kurioje galima talpinti straipsnius, grafinę, foto, audio ir video medžiagą mėnesiui. Į puslapį nukreipia nuoroda iš svetainės pagrindinio puslapio.
4 Vieta skaidruolėje 2013-11-11 Kita 150 150 Vieta svetainės pagrindinio puslapio skaidruolėje, kurioje galima talpinti tekstinę, grafinę, foto, video medžiagą savaitei.
5 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 15 15 Vieta "bėgančiai" eilutei, 1000 parodymų.
6 Reklama 2013-11-11 Kita 10 10 Vieta reklamai, 1000 parodymų.
7 Straipsnis naujausių straipsnių rubrikoje 2013-11-11 Kita 50 50 Vieta straipsniui pagrindiniame puslapyje naujausių straipsnių rubrikoje savaitei (vėliau perkeliama į teminę rubriką).
8 Straipsnis 2013-11-11 Kita 30 30 Vieta straipsniui pagrindiniame puslapyje savaitei (vėliau perkeliama į teminę rubriką).

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.