Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.jurbarkiskis.lt

Jaunimo centras-klubas "Geras", įm.k. 158322793
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 reklaminis straipsnis 2013-11-11 Kita 100 150 1-ai savaitei
2 baneris puslapio kairėje 2013-11-11 Kita 150 200 1-ai savaitei
3 baneris puslapio dešinėje 2013-11-11 Kita 200 300 -
4 baneris virsuje 2013-11-11 Kita 200 300 1-ai savaitei
5 vaizdo klipas 2013-11-11 Kita 250 300 1-ai savaitei

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.