Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Alytaus regioninė televizija

Viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija, įm.k. 149916583
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Laida „Gyvenimo būdas" 2013-11-11 Kita 2420 2420 Pristatomoji laida, trukmė 30min., 2 kartojimai
2 Pasisakymas studijoje po Žinių 2013-11-11 Kita 1089 1089 Pasisakymas studijoje be vedėjo iki 3 min. trukmės, 2 kartojimai
3 Pokalbis studijoje su vedėju (~30min.) 2013-11-11 min 121 121 Laidos trukmė 30 min, kaina vienam asmeniui, laida kartojama 2 kartus
4 Agitacinio reportažo gamyba+transliacija 2013-11-11 sek 7.26 7.26 Prieš Dzūkijos TV Žinias ir po jų.
5 Agitacinio reportažo transliacija 2013-11-11 sek 6.05 6.05 Prieš Dzūkijos TV Žinias ir po jų.
6 Siužeto, video siužeto ar klipo transliacija 2013-11-11 sek 6.05 6.05 Prieš Dzūkijos TV Žinias ir po jų.
7 Siužeto,video siužeto ar klipo gamyba+transliacija 2013-11-11 sek 7.26 7.26 Prieš Dzūkijos TV Žinias ir po jų.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.