Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Intelligent life"

Intelligent Media, UAB, įm.k. 302414177
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Vidiniai psl. ir III viršelis 2013-11-11 Kita 5590.2 6776 minimalus formatas 1 psl, Įkainis NUO galioja reklamai spausdinamai po 30 psl, Įkainis IKI galioja reklamai spausdinamai iki 30 psl, bei III viršelyje,
2 II, IV viršeliai ir atvartas 2013-11-11 Kita 10164 11011 Įkainis NUO galioja reklamai spausdinamai IV viršelyje bei atvartui žurnalo viduje, Įkainis IKI galioja reklamai spausdinamai II viršelyje+puslapyje šalia jo,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.