Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "IQ"

Intelligent Media, UAB, įm.k. 302414177
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 vidiniai psl. ir III viršelis 2013-11-11 Kita 5505.5 6352.5 minimalus formatas 1 psl, Įkainis NUO galioja reklamai spaudinamai po 30 psl, Įkainis IKI galioja reklamai spausdinamai iki 30 psl,, III viršelio kaina 4900 lt + PVM
2 II, IV viršeliai ir atvartas 2013-11-11 Kita 9317 10164 Įkainis NUO galioja reklamai spausdinamai IV viršelyje bei atvartui žurnalo viduje, Įkainis IKI galioja reklamai spausdinamai II viršelyje+puslapyje šalia jo,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.