Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Švenčionių kraštas"

Uždaroji akcinė bendrovė Švenčionių krašto redakcija, įm.k. 178865946
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 polotinės reklamos įkainis 2013-11-11 cm2 1.21 1.21 -
2 polotinės reklamos įkainis 2013-11-11 cm2 1.21 1.21 -
3 polotinės reklamos įkainis 2013-11-11 cm2 1.21 1.21 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.