Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "Report LT" - Laikraštis "Geros Kauno žinios"

UAB "Report LT", įm.k. 300097237
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Lauko reklamos ploto nuoma (L kategorija) 2013-11-11 m2 121 181.49 Lauko reklamos ploto nuoma (išskyrus prie magistralių ir didžiuosiuose miestuose), Lt/mėn.
2 Lauko reklamos ploto nuoma (X kategorija) 2013-11-11 m2 181.5 272.25 Lauko reklamos ploto nuoma magistralėse ir didžiuosiuose miestuose, Lt/mėn.
3 Politinės reklamos skelbimas (K kategorija) 2013-11-11 cm2 18.15 27.22 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
4 Politinės reklamos skelbimas (J kategorija) 2013-11-11 cm2 12.1 18.15 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
5 Politinės reklamos skelbimas (H kategorija) 2013-11-11 cm2 8.52 12.09 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
6 Politinės reklamos skelbimas (G kategorija) 2013-11-11 cm2 5.67 8.51 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
7 Politinės reklamos skelbimas (F kategorija) 2013-11-11 cm2 3.79 5.66 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
8 Politinės reklamos skelbimas (E kategorija) 2013-11-11 cm2 2.52 3.78 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
9 Politinės reklamos skelbimas (D kategorija) 2013-11-11 cm2 1.67 2.5 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
10 Politinės reklamos skelbimas (C kategorija) 2013-11-11 cm2 1.11 1.66 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
11 Politinės reklamos skelbimas (B kategorija) 2013-11-11 cm2 0.74 1.1 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
12 Maketavimo, reklamos parengimo spaudai darbai 2013-11-11 Kita 242 242 200 litų neįskaitant PVM už valandą.
13 Reklama laikraštyje "Geros Kauno žinios",nespalv.* 2013-11-11 cm2 2.41 3.45 Išankstinis apmokėjimas. Galioja kiekio nuolaidos.
14 Reklama laikraštyje "Geros Kauno žinios", spalv. 2013-11-11 cm2 3.81 5.45 Papildomų sąlygų nėra. Galioja kiekio nuolaidos.
15 Reklama laikraštyje "Geros Kauno žinios", spalv.* 2013-11-11 cm2 3.62 5.17 Išankstinis apmokėjimas. Galioja kiekio nuolaidos.
16 Agent. politinės kampanijos planavimo mokesti 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 Komisinis mokestis – 5 procentai nuo suplanuotos politinės reklamos kampanijos sumos pagal VRK puslapyje deklaruotus žiniasklaidos kanalų įkainius.
17 Politinės reklamos skelbimas (A kategorija) 2013-11-11 cm2 0.5 0.73 Galioja spaudos leidinių deklaruoti tarifai, su deklaruotais antkainiais ir nuolaidomis.
18 Reklama laikraštyje "Geros Kauno žinios", nespalv. 2013-11-11 cm2 2.54 3.63 Papildomų sąlygų nėra. Galioja kiekio nuolaidos.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.