Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis “Druskonis”

Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų savaitė", įm.k. 152059225
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 2014 m. Prezidento rinkimai ir rinkimai į EP 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 juodai balti puslapiai
2 2014 m. Prezidento rinkimai ir rinkimai į EP 2013-11-11 cm2 3.63 3.63 spalvoti puslapiai

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.