Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB „LT ADVERT"

UAB "LT ADVERT", įm.k. 301165577
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio ploto nuoma 8 kv.m. 2013-11-11 Kita 1089 1089 Kaina taikoma išsinuomojus 36 ir daugiau plokštumų,
2 Reklaminio ploto nuoma 8 kv.m. 2013-11-11 Kita 1270.5 1815 Reklaminių plotų nuomos kaina visuose Lietuvos miestuose, Bazinė kaina -1500 Lt (be PVM), 20 % nuolaida išsinuomojus 10-20 plokštumų, 30 % nuolaida išsinuomojus 21-35 plokštumų,
3 Reklaminio ploto nuoma 40 kv.m. 2013-11-11 Kita 2925.78 2925.78 Kaina taikoma išsinuomojus 36 ir daugiau plokštumų,
4 Reklaminio ploto nuoma 24 kv.m. 2013-11-11 Kita 2168.32 3097.6 Reklaminių plotų nuomos kaina visuose Lietuvos miestuose, Bazinė kaina -2560 Lt (be PVM), 20 % nuolaida išsinuomojus 10-20 plokštumų, 30 % nuolaida išsinuomojus 21-35 plokštumų,
5 Reklaminio ploto nuoma 40 kv.m. 2013-11-11 Kita 3413.41 4876.3 Reklaminių plotų nuomos kaina visuose Lietuvos miestuose, Bazinė kaina -2560 Lt (be PVM), 20 % nuolaida išsinuomojus 10-20 plokštumų, 30 % nuolaida išsinuomojus 21-35 plokštumų,
6 Tento kabinimo/nukabinimo darbai 40 kv.m. 2013-11-11 Kita 878.94 1098.68 Vienos 40 kv,m, reklaminės plokštumos kabinimo/nukabinimo darbų bazinė kaina 908 Lt be PVM, Nuomojantis daugiau kaip 10 reklaminių plokštumų taikoma 20 proc, nuolaida,
7 Tento kabinimo/nukabinimo darbai 24 kv.m. 2013-11-11 Kita 439.47 549.34 Vienos 24 kv,m, reklaminės plokštumos kabinimo/nukabinimo darbų bazinė kaina 454 Lt be PVM, Nuomojantis daugiau kaip 10 reklaminių plokštumų taikoma 20 proc, nuolaida,
8 Tento kabinimo/nukabinimo darbai 18 kv.m. 2013-11-11 Kita 313.63 392.04 Vienos 18 kv,m, reklaminės plokštumos kabinimo/nukabinimo darbų bazinė kaina 324 Lt be PVM, Nuomojantis daugiau kaip 10 reklaminių plokštumų taikoma 20 proc, nuolaida,
9 Tento kabinimo/nukabinimo darbai 8 kv.m. 2013-11-11 Kita 266.2 332.75 Vienos 8 kv,m, reklaminės plokštumos kabinimo/nukabinimo darbų bazinė kaina 275 Lt be PVM, Nuomojntis daugiau kaip 10 reklaminių plokštumų taikoma 20 proc, nuolaida,
10 Tento gamyba 2013-11-11 m2 24.2 24.2 Tento gamyba 1 kv,m, - 20 Lt be PVM, Nuolaidos netaikomos
11 Reklaminio ploto 18 kv.m. nuoma 2013-11-11 Kita 2168.32 3097.6 Reklaminių plotų nuomos kaina visuose Lietuvos miestuose, Bazinė kaina -2560 Lt (be PVM), 20 % nuolaida išsinuomojus 10-20 plokštumų, 30 % nuolaida išsinuomojus 21-35 plokštumų,
12 Reklaminio ploto nuoma 18 kv.m. 2013-11-11 Kita 1858.56 1858.56 Kaina taikoma išsinuomojus 36 ir daugiau plokštumų,
13 Tripusės kolonos 1 sav. nuoma (1 plokštuma A) 2013-11-11 Kita 319.44 399.3 Užsakius virš 10 plokštumų taikoma nuolaida 10 procentų. Užsakius virš 20 plokštumų taikoma nuolaida 20 procentų.
14 Tripusės kolonos 1 sav. nuoma (2 plokštumos BC) 2013-11-11 Kita 522.72 653.4 Užsakius virš 10 plokštumų taikoma nuolaida 10 procentų. Užsakius virš 20 plokštumų taikoma nuolaida 20 procentų.
15 Klijavimas/nuklijavimas 2013-11-11 m2 302.5 392.04 -
16 Plakato spausdinimas 1 kv. m. - 20 Lt. be PVM 2013-11-11 m2 24.2 24.2 -
17 Tripusės kolonos 1 sav. nuoma (3 plokštumos ABC) 2013-11-11 Kita 600.16 750.2 Užsakius virš 10 plokštumų taikoma nuolaida 10 procentų. Užsakius virš 20 plokštumų taikoma nuolaida 20 procentų.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.