Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Moters savaitgalis"

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 1/1 vidinis psl. 2013-11-11 Kita 2662 3025 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
2 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 2178 2541 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
3 IV viršelis 2013-11-11 Kita 3751 4356 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
4 III viršelis 2013-11-11 Kita 2904 3388 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
5 II viršelis 2013-11-11 Kita 3630 3993 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties
6 Skrajučių, bukletų platinimas 2013-11-11 Kita 0.42 0.61 necelofanuotas - 0,42 Lt,; celofanuotas - 0,61 Lt,
7 Atvartas (du vidiniai psl.) 2013-11-11 Kita 3630 4719 Įkainio dydis priklauso nuo užsakytos reklamos apimties

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.