Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Veidas"

UAB "VEIDO" PERIODIKOS LEIDYKLA, įm.k. 123772147
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Atvertimas (du vidiniai psl.) 2013-11-11 Kita 5082 7260
2 1/1 vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 3049.2 4356
3 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 1948.1 2783
4 Atvertimas (du vidiniai psl.) 2013-11-11 Kita 5590.2 7986
5 1/1 vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 3354.12 4791.6
6 1/2 vidinio psl. 2013-11-11 Kita 2142.91 3061.3
7 IV viršelis 2013-11-11 Kita 5082 7260
8 III viršelis 2013-11-11 Kita 3896.2 5566
9 II viršelis 2013-11-11 Kita 4404.4 6292
10 Skrajučių, bukletų platinimas 2013-11-11 Kita 0.61 0.85 necelofanuotas - 0,61 Lt,; celofanuotas - 0,85 Lt,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.