Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "CinemaAds", reklamos paslaugų UAB "Forum Cinemas" kino teatruose teikėjas

UAB "CinemaAds", įm.k. 300632871
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Kino reklamos transliavimas 2013-11-11 sek 0.56 0.68 Klipo trukmės Kaina nuo 30-61 s.-0,55 Lt nuo 61-90 s.-0,80 Lt
2 Kino reklamos transliavimas 2013-11-11 sek 0.3 0.42 Klipo trukmės Kaina Iki 30 s.-0,30 Lt nuo 30-61 s.-0,55 Lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.