Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Raseinių krašto televizija

Viešoji įstaiga "Raseinių krašto televizija", įm.k. 300151521
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Informacinis-agitacinis pranešimas ir transliacija 2013-11-11 sek 87.85 87.85 -
2 Laidos "Veidai" gamyba ir transliacija 2013-11-11 min 242 242 2 transliacijos
3 Pokalbis studijoje su vedėju 2013-11-11 min 302.5 302.5 Tiesiogine transliacija su 1 kart.
4 Vaizdo klipo transliacija 2013-11-11 sek 7.32 7.32 Agitacinio klipo transliacija po žinių, 2 kart.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.