Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB „Neoreklama"

UAB "Neoreklama", įm.k. 300150202
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Dvipusio reklaminio stendo nuoma kituose keliuose 2013-11-11 Kita 2662 3630 Kaina priklauso nuo stendo vietos ir laikotarpio ilgumo
2 Dvipusio reklaminio stendo nuoma automagistralėje 2013-11-11 Kita 3630 5445 Kaina priklauso nuo stendo vietos, dydžio ir laikotarpio ilgumo
3 Reklaminių stendų kituose Lietuvos keliuose A pusė 2013-11-11 Kita 2178 3025 Kaina priklauso nuo stendo vietos, laikotarpio ilgumo
4 Reklaminių stendų nuoma magistralėje 135m2 A pusė 2013-11-11 Kita 2904 4235 Kaina priklauso nuo stendo vietos ir laikotarpio ilgumo
5 Reklaminių stendų nuoma 120 m2-200m2 mieste 2013-11-11 Kita 4235 6050 Kainos priklauso nuo stendo vietos, dydžio ir laikotarpio ilgumo
6 Reklaminių stendų nuoma kituose keliuose B pusės 2013-11-11 Kita 1694 2420 Kaina priklauso nuo stendo vietos ir laikotarpio ilgumo
7 Reklaminių stendų 32 - 96m2 nuoma Kauno mieste 2013-11-11 Kita 2904 4235 Kaina priklauso nuo stendo vietos, dydžio ir laikotarpio ilgumo
8 Reklaminių stendų nuoma magistralėje 135m2 B pusės 2013-11-11 Kita 2178 3025 Kaina priklauso nuo stendo vietos ir laikotarpio.
9 Reklaminės kampanijos organizavimas 2013-11-11 Kita 1815 2420 Kaina priklauso nuo reklaminės kampanijos apimties ir laikotarpio.
10 Maketavimo darbai 2013-11-11 Kita 121 181.5 Kaina 1 val maketavimo darbų
11 Pakabinimo darbai automagistralėje,kituose keliuos 2013-11-11 Kita 1452 2178 Kaina priklauso nuo stendo vietos ir dydžio
12 Pakabinimas/nukabinimas miestuose 2013-11-11 Kita 1210 1815 Kaina priklauso nuo tento dydžio
13 Reklaminių stendų nuoma magistralėje 165m2 2013-11-11 Kita 3388 4235 Kaina priklauso nuo stendo vietos, pusės ir laikotarpio ilgumo
14 Spauda 2013-11-11 m2 18.15 21.78 15lt/m2 taikoma stendams nuo 120m2 iki 500m2; 18Lt/m2 taikoma stendams nuo 32m2 iki 96m2;
15 Reklaminių stendų nuoma magistralėje 500m2 2013-11-11 Kita 10890 12100 Kaina skiriasi pagal laikotarpį: iki 14d taikome 10000Lt/mėn; nuo 14d ir daugiau 9000Lt/mėn
16 Pakabinimas/nukabinimas magistralėje 2013-11-11 Kita 4840 4840 Montavimo kaina taikoma 500m2 stendams,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.