Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis “Ekonomika.lt”

UAB "balsas.lt leidiniai", įm.k. 301864709
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 EK2012 2013-11-11 cm2 7.5 11.19 Kaina užsakant: I. 10-150 kv.cm. - 11,19 Lt II. 151-500 kv.cm. - 10,27 LT III. 501-1250 kv.cm. - 9,35 Lt IV. 1251-2000 kv.cm. - 8,42 Lt V. Nuo 2001 kv.cm. - 7,50 Lt Kainos nurodytos su PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.