Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Pirmasis Baltijos Kanalas

UAB "Pirmasis Baltijos kanalas", įm.k. 111826167
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Pirmojo Baltijos kanalo sekundės įkainiai 2014 m. 2013-11-11 sek 29.28 42.96 -
2 Rinkiminė laida (trukmė nuo 5min) sek. kaina 2013-11-11 sek 53.24 53.24 -
3 120s reportažas prie Žinių Lietuvos laikas 23:00h 2013-11-11 Kita 4598 4598 -
4 90s reportažas prie Žinių "Lietuvos laikas" 23:00h 2013-11-11 Kita 3630 3630 -
5 60s reportažas po Žinių "Lietuvos laikas" 23:00h 2013-11-11 Kita 3025 3025 -
6 120s reportažas prie Žinių Lietuvos laikas 20:50h 2013-11-11 Kita 9196 9196 -
7 90s reportažas prie Žinių "Lietuvos laikas" 20:50h 2013-11-11 Kita 7623 7623 -
8 60s reportažas prie Žinių "Lietuvos laikas" 20:50h 2013-11-11 Kita 6050 6050 -
9 120 s siužetas po Žinių "Lietuvos laikas" 20:50 h 2013-11-11 Kita 7744 7744 -
10 60 s siužetas po Žinių "Lietuvos laikas" 20:50h 2013-11-11 Kita 4598 4598 -
11 Reportažo/Politinės reklamos klipo gamyba 2013-11-11 Kita 1452 1452 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.