Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Aukštaitijos televizija

UAB AUKŠTAITIJOS TELEVIZIJA, įm.k. 147884813
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Pokalbių laida su vedančiuoju 2013-11-11 Kita 2178 2178 Pokalbių laida "RINKIMAI 2012" su vedančiuoju iki 3 dalyvių (tiesioginė transliacija su žiūrovų klausimais telefonu arba vaizdo įrašas) Trukmė 25 min, (1premjerinė + 1 kartojimas)
2 Agitacinio siužeto transliacija 2013-11-11 sek 3.63 4.84 Agitacinio siužeto po ATV žinių (šiokiadieniai) 1 transliacija Pagal faktą (ne trumpesnis kaip 30 sek,)
3 Diskusijų laida 2013-11-11 Kita 3025 3025 Diskusijų laida (tiesioginė transliacija su žiūrovų klausimais telefonu) 40 min, ( 1premjerinė + 1 kartojimas)
4 Skelbimo, video siužeto ar klipo transliacijos 2013-11-11 sek 3.63 4.84 Rinkiminio skelbimo, video siužeto ar klipo transliacijos, Pagal faktą (ne trumpesnis kaip 30 sek,)
5 Agitacinio siužeto gamyba 2013-11-11 Kita 544.5 605 Agitacinio siužeto gamyba 1,5 – 3 min,
6 Pasisakymas studijoje po ATV Žinių 2013-11-11 Kita 1815 1815 Pasisakymas studijoje po ATV Žinių 1 asm, be vedėjo 5 transliacijos (5-10 min)
7 Pasisakymas studijoje po ATV žinių 2013-11-11 Kita 1815 1815 Pasisakymas studijoje po ATV žinių prieš Orus 1 asm, su vedėju 5 transliacijos (iki 5 min)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.