Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija „INIT“

Uždaroji akcinė bendrovė "Init", įm.k. 132658751
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių klipų transliacija 2013-11-11 sek 3.63 4.84 3-4 Lt pagal reitingus.
2 Vaizdo klipo gamyba 2013-11-11 Kita 605 847 -
3 Laidų transliacija 2013-11-11 min 72.6 72.6 -
4 Laidų gamyba 2013-11-11 min 60.5 60.5 -
5 Probleminio siužeto gamyba ir transliacija laidose 2013-11-11 min 847 847 Trukmė - 2 min. 3 transliacijos
6 "Žaibiškas interviu" studijoje su vedėju 2013-11-11 min 968 968 Trukmė - 3-4 min. 2 transliacijos

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.